6/30/2013

Erdogans AKP dreigt Berlijn met 3,5 miljoen Turken in Duitsland

Radicalisering Turken in Europa door islamistische Gulenbeweging - Erdogan moedigt gebruik van vlag Ottomaans Rijk aan
 


Erdogan moedigt het gebruik van de Ottomaanse vlag inmiddels openlijk aan.

Onopgemerkt -of opnieuw bewust genegeerd- door de Westerse media is een uiterst veelzeggend dreigement dat Melih Gökcek, de burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara en een vooraanstaand lid van premier Erdogans AK Partij, deze week aan het adres van de Duitse regering Merkel heeft gedaan vanwege de kritiek die Berlijn had op het keiharde neerslaan van de massademonstraties in Turkije. 

'Duitsland zou voorzichtig moeten zijn. 
In Duitsland leven 3,5 miljoen Turken.' In april 2012 schreven we al dat de regering in Ankara van plan was om de in Europa woonachtige Turken te mobiliseren, om zo de belangen van Turkije en de islam te 'verdedigen'. Hiervoor werd in 2010 zelfs een speciaal ministerie opgericht.

Westerse 'inmenging'
De flamboyante burgemeester Gökcek was woedend om wat hij de 'Westerse inmenging' bij de massale demonstraties tegen de regering Erdogan noemde. Hij beschuldigde een BBC-journalist ervan een geheim 'agent' te zijn die tot acties tegen de regering zou hebben opgeroepen, en op Twitter voerde hij een ware veldslag tegen CNN. Tevens kondigde hij op TV aan een campagne tegen Duitsland op te zullen starten. Als voorbeeld van de 'inmenging' noemde hij de Duitse pianist Davides Martello, die op het Taksimplein in Istanbul een paar deuntjes had gespeeld 'om de bevolking op te hitsen'.
 
'Vijandige buitenlandse machten'
De regering Erdogan geeft inmiddels 'vijandige machten' in het buitenland de schuld van de demonstraties, die nog altijd doorgaan. Een paar weken geleden wees Erdogan al 'bankiers' in het buitenland als de plannenmakers achter de schermen aan. (3) Gökcek eist inmiddels een verbod op de seculiere oppositiepartij CHP, die volgens hem de aanstichter van de protesten is. 
Ook wil de AKP de regels voor Twitter verscherpen, om daarmee de negatieve berichtgeving over de regering in te dammen.

De Turkse kritiek op de regering Merkel had ook te maken met de
aanvankelijke blokkade die Duitsland opwierp tegen een nieuwe
onderhandelingsronde over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Nadat hier alsnog overeenstemming over werd bereikt matigde de regering Erdogan zijn toon. Minister van Economie Zafer Caglayan zei dat het antwoord op Merkels voorlopige afwijzing van de Turkse toetreding 'hoffelijk' moest blijven.

Getuigen van dodelijk politiegeweld opgepakt
Tegelijkertijd komen er steeds meer berichten uit Turkije over toenemende intimidatie en geweld door de veiligheidstroepen. Zo zei de advocaat van de familie van de door politieagenten doodgeschoten demonstrant Ethem Sarsülük dat de politie twee getuigen van de dodelijke schietpartij heeft gearresteerd. Het lijkt er sterk op dat de regering demonstranten en getuigen wil bang maken. De agent die Sarsülük doodschoot werd daarentegen weer op vrije voeten gesteld.  (1)
Afgelopen avond en nacht kwam het in het zuidoosten van Turkije tot nieuwe ongeregeldheden. Bij een militaire politiepost in Lice/Diyarbakir werd vrijdag een 18 jarige demonstrant doodgeschoten. Volgens de BDP partij heeft de militaire politie gericht met scherp geschoten, waardoor in Istanbul opnieuw honderden mensen de straat opgingen om tegen het regeringsgeweld te protesteren. (2)

Speciaal ministerie om Turken in buitenland te mobiliseren
De waarschuwing van burgemeester Gökcek zal in Europa waarschijnlijk lacherig worden weggewuifd, maar kan maar beter heel serieus worden genomen. In 2010 richtte de regering Erdogan het ministerie voor Turken in het Buitenland op, dat speciaal is bedoeld om de in het buitenland woonachtige Turken, met name in Europa, te mobiliseren om samen een vuist te maken en de belangen van Turkije en de islam te 'verdedigen'.

Aan de buitenkant klinkt dat wellicht nog niet zo dreigend, ware het niet dat er in 2010 een speciale geheime bijeenkomst met 1500 in het buitenland woonachtige Turkse politici en zakenmensen werd georganiseerd om dit omvangrijke project op poten te zetten. Ook werden er vorig jaar twee grote conferenties georganiseerd om een strategie op te stellen hoe de invloed van de in Europa woonachtige Turken kan worden vergroot.

Islamistische Gulenbeweging bestuurt AK Partij
Bovendien is de Turkse vicepremier en theoloog Bekir Bozdag, die aan het hoofd van het bewuste ministerie staat, een aanhanger van de beruchte extremistische islamistische Gulenbeweging, die openlijk pleit voor het met leugens en misleiding ondermijnen van de Westerse samenleving en daarbij uiteindelijk geweld en terreur niet schuwt. De vrees bestaat dan ook dat Bozdag het omvangrijke internationale netwerk van de Gulenbeweging de ruggengraat van zijn 'mobilisatie'plannen heeft gemaakt, waardoor de in Europa wonende grote Turkse gemeenschap sterk zal radicaliseren.
In Turkije worden critici van de Gulenbeweging inmiddels als
 'terreurverdachten' vastgezet. 

De oprichter van de beweging, Fethullah Gulen -door sommigen beschouwd als de gevaarlijkste islamist ter wereld-, vluchtte in 1998 naar de VS omdat de toenmalige seculiere Turkse regering hem wilde arresteren vanwege zijn plannen om van Turkije een radicaal islamistische staat te maken. Vanuit Amerika controleert Gulen de heersende islamitische AKP partij van premier Tayyip Erdogan, die net als president Abdullah Gul een heimelijke discipel van Gulen is.

Erdogan moedigt Ottomaanse vlag aan
Gezamenlijk streven de AKP- en Gulenleden naar de wederoprichting van het Turks-Ottomaanse Rijk. 'Wij zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus,' voorspelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu eerder dit jaar aan zijn Amerikaanse collega John Kerry. Veelzeggend is dat Erdogan zijn aanhangers inmiddels aanmoedigt om de vlag van het Ottomaanse Rijk te gebruiken (4). In zijn toespraak vorige week in Erzurum, de grootste stad van Oost Turkije, zei hij:
'Hang de Turkse vlaggen aan uw huizen op... Maar liever nog zou ik willen dat u daarnaast aan uw balkon de Ottomaanse vlag ophangt, die drie halve manen heeft. Dat zullen we verwelkomen, want we zijn trots op de Ottomaanse vlag (4).' 
Historisch gezien is deze vlag het symbool van het islamistische theocratische systeem waar het Ottomaanse Rijk op gebaseerd was, wat anno 2013 door Erdogan en de AKP opnieuw wordt nagestreefd.

'We hebben genoeg van deze arrogante premier'
Een Turkse zakenman: 'We hebben genoeg van deze premier, zijn dagelijkse
 uitbranders, zijn bemoeienis met hoeveel kinderen we zouden moeten krijgen (drie per gezin), zijn verbod op zoenen in het openbaar, zijn verbanning van alcohol tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends (behalve in
 toeristengebieden) en zijn derde brug over de Bosporus (die wordt genoemd
 naar Sultan Selim de Meedogenloze, die in de 16e eeuw Egypte annexeerde en van de Ottomanen het machtigste islamitische rijk maakte)... 

Erdogans stijl is zo onvriendelijk en arrogant geweest, dat de mensen nu zeggen dat het genoeg is geweest en de straat op gaan.' (5)
Xander


Zie ook o.a.: 18-04: Turkse regering gaat miljoenen Turken in Europa mobiliseren (/ Turkse vicepremier gaat extreem islamistische Gülen beweging inzetten)
2011:
 
12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)

2010:
09-12: WikiLeaks (8): Turkije wil Europa islamiseren via lidmaatschap EU (/ 'Wraak op Europa vanwege nederlaag bij Wenen')


6/29/2013

AOW is GEEN uitkering maar een volksVERZEKERING.

Er MOET meer VERZET komen in dit land. 
Waarom vergeet iedereen dat we met MILJOENEN zijn tegen slechts 150 plucheplakkers. 
Let op: ook de PVV in de 1e Kamer heeft met deze gluurpraktijken meegestemd. 
Wettekst op http://www.eerstekamer.nl (zet huisbezoekdaar in hun zoekmachine)
huisbezoek mag alleen bij een uitkering! 
 
AOW is GEEN uitkering maar een volksVERZEKERING. 

Ik maak in het bijzonder ouderen(waartoe ik straks ook behoor) er met klem op attent dat er al vijf jaar jurisprudentie is waar ook politiek Den Haag zich aan heeft te houden.
en zie tekst bij uitspraak: u bent NIET verplicht ambtelijke schaamhaartellers binnen te laten, ongeacht de reden van hun bezoek, zonder consequenties inzake uw AOW.!!!Aan alle AOW-ers en alle landgenoten die op het punt staan dat verplichte staatspensioen (nee, het is géén uitkering) te ontvangen: 

Laat u niet intimideren, gebruik uw hersens en hou ze buiten de deur. Uw RECHT op AOW afnemen (omdat u niet naar “hun” pijpen danst)
OGEN en OREN OPEN!  Nu kunt u lezen waarom.


Aan de oudere lezer met een AOW-pensioen*:

Hieronder staat de uitspraak  van de Haagse rechtbank van 20 juli
2007 te zien met rolnummer KG 07/549.
copy-paste en bewaar het document van deze
uitspraak.  Datum uitspraak: 20-07-2007
Datum publicatie: 20-07-2007
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Kort geding
Vindplaatsen: NJ 2007, 513, NJF 2007, 410, Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:

De Sociale verzekeringsbank (SVB) tegen ANBO voor vijftig-plussers. 


De SVB vordert opheffing van het bij vonnis van 16 maart 2007 (rolnummer KG 07/121) ( LJ-nummer BA0876) op vordering van o.m. de ANBO aan de SVB opgelegde verbod om (al dan niet aangekondigde) huisbezoeken af te leggen bij verzekerden of toekomstig verzekerden ten aanzien van wie geen enkele op hen betrekking hebbende aanwijzing bestaat dat zij zich schuldig (zullen) maken aan misbruik van recht op een uitkering ingevolge de AOW. De SVB
heeft naar aanleiding van onder meer een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep (CRvB) haar beleidsregels voor het afleggen van huisbezoeken
inmiddels aangepast en de door de CRvB geformuleerde voorwaarden daarin
verwerkt. 
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er voorshands geen
reden om aan te nemen dat de SVB deze beleidsregels niet zal naleven.
Daarmee komt het bestreden verbod voor opheffing in aanmerking, met dien verstande dat aansluiting zal worden gezocht bij de door de CRvB 
geformuleerde voorwaarden. 

De voorzieningenrechter heft op het bij het vonnis van 16 maart 2007 aan
de Sociale verzekeringsbank opgelegde verbod om - al dan niet
aangekondigde - huisbezoeken af te leggen bij verzekerden of
toekomstige verzekerden ten aanzien van wie geen
enkele op hen betrekking hebbende aanwijzing bestaat dat zij zich
schuldig (zullen) maken aan misbruik van hun recht op een uitkering
ingevolge de Algemene Ouderdomswet, 
met dien verstande dat deze 
opheffing geschiedt onder de voorwaarden dat: - de verzekerde of
toekomstige verzekerde toestemming heeft gegeven voor het
binnentreden; 
- deze toestemming op basis van vrijwilligheid is verleend;
- de toestemming is gebaseerd op volledige en juiste informatie over 
reden en doel van het huisbezoek, en - de verzekerde of toekomstige
verzekerde duidelijk is gemaakt dat het niet geven van toestemming
zonder (directe) consequenties zal blijven voor de verlening van de 
AOW-uitkering.   

U kunt het ook zelf Ga naar http://www.rechtspraak.nl

Vul in het zoekveld LJN de code BB 0014 in.


Daar krijgt u een uitspraak van de Haagse rechtbank van 20 juli 2007 te zien

met rolnummer KG 07/549.


Lees het gedeelte op pagina één tussen inhoudsindicatie en vindplaatsen
geheel.
Druk die uitspraak af en bewaar deze goed.
(sla deze ook op in een apart bestand)

De inhoud van dat gedeelte op pagina één ziet namelijk ook op
toekomstige gevallen!!!
 
Dus, laat geen onbekenden over de vloer. 
Die beslissing heeft geen consequenties voor uw AOW-pensioen!!!

*Uw AOW is GEEN uitkering maar een volksverzekering..!!!! 

 Alleen bij een uitkering mag een huisbezoek.

Oproep: breng ook anderen in uw eigen omgeving zsm op de hoogte. 

Zie  ook deze webinfo: http://tinyurl.com/d3yvlnh


NIEUWE OPSPORINGSMETHODEN UITKERINGSFRAUDE

hier komt de oorzaak  dat Haagse pluchezitters
steeds vaker proberen te sleutelen aan bv. het AOW-pensioen waar tallozen 50 jaar lang zonder korting premie voor hebben afgedragen!!!

En vergeet vooral niet het volgende: 
In deze moeilijke financiële tijden proberen de gemeentes geld te
besparen. 
Niet door hun eigen inkomsten en uitgaven gelijk te trekken
maar door zelf met behulp van leugens, bedrog, intimidatie en
vuilspuiterij door deze Sociale Recherche proberen ze de meest zwakke
individuen een uitkering te weigeren.

HIER SLECHTS EEN PAAR VOORBEELDEN VAN HUN EIGEN FOUTEN: 

van de grootscheepse miljoenen fraude, waar al tientallen jaren GEEN ENKELE represaille is genomen:
- Bij mensen in de bijstand is vorig jaar voor in totaal 10 miljoen euro aan verzwegen vermogen, zoals huizen, in het buitenland aangetroffen. Het gaat om bijstandontvangers uit Marokko, Turkije en Suriname! http://www.nu.nl/economie/2842177/bijstanders-betrapt-met-huizen-in-buitenland.html

- De Kamer is opgeschrikt door een uitzending van Netwerk, dat liet zien hoe Somalische kinderen illegaal naar Nederland worden gehaald enkel en alleen vanwege de kinderbijslag. Zijn ze daarvoor te oud, dan worden ze in Somalië ingeruild voor jongere kinderen http://www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/asielzoekers_bedrog_bronnen.htm

- Het liberale kamerlid Rijpstra zei tegenover het ANP dat het ,,de spuigaten uitloopt” met de aantallen asielzoekers die zonder problemen naar hun eigen land op en neer reizen om daar op vakantie te gaan.
En over deze fraude wordt ook niet gesproken: http://www.metronieuws.nl/nieuws/al-50-meldingen-corrupte-politici-noord-holland/IWIlak!432OymdGFLcDsm6P6JS7g/

Pak deze pagina ook nog maar even mee: http://tinyurl.com/3q8yby5


(aan de lezer: sla  info die je nodig hebt meteen op, breng anderen zsm op de hoogte!)