7/26/2013

Monsanto werkt aan de gen-honingbij

Monsanto's echte moedermelk en Wat komt er nog meer uit Monsanto`s duivels keuken? 

Monsanto, de grote manipulator.
Maakt meer natuur kapot dan je lief is. 


Boeren worden "gedwongen" door patent rechten en Monsanto producten af te nemen. 


Opmerking: 
Monsanto het bedrijf, dat zei dat Agent Orange volkomen veilig zou zijn het zou het evenwicht herstellen en geen geld willen verdienen. 
Daarom patenteren zij alles.  
Waarom?  voor welk evenwicht? 

Monsanto will quasi Bienen retten

 

Als bijen doodgaan aan Monsanto's producten dan passen ze gewoon de bijen even aan.

Monsato's producten (landbouwgif zoals Round-up) zorgen voor de massale bijensterfte. Om vervolgens te doen of je de bijen wil gaan redden is puur afleiden van de ramp die je zelf veroorzaakt.  Na alle genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen werkt Monsanto nu aan de genetisch gemanipuleerde honingbij."Beeologics", 
sinds 2011 een Monsanto onderneming, wil de bijensterfte via gen-techniek tegen gaan. 

En zo hoopt Monsanto de hele voedselketen in handen te krijgen. Van bevruchting door de gen-bij tot elke genetisch gemodificeerde groente- planten- en kruidensoort. 

Uiterst dubieus, als is het maar omdat dat de deur openzet naar meer gif gebruik en een heel groot gevaar, misschien nog groter dan dat van gemuteerde gewassen. 
Bijen verspreiden zich actief en de mutanten zullen zich kruisen met niet- gemuteerde bijen, waardoor er binnen de kortste keren geen gewone bij meer is en Monsanto de controle heeft over de bijenstand. 

Ik hoop dat deze experimenten gestaakt/verboden worden voordat er gemuteerde bijen ontsnappen of losgelaten worden. 

Maar er zijn meer bezwaren, gerelateerd aan economie, macht, controle, corruptie en onze volksgezondheid.  

Einstijn zei: zonder bijen sterf de wereld uit

nu zijn de Bijen aan het uitsterven, om al het leven op aarde te redden moeten we misschien wel draconische maatregelen treffen
lees het nieuwe boek van Dan Brown.


Gelukkig staat het web staat vol met keiharde bewijzen (ook van vele wetenschappers) van Monsanto's gevaarlijke activiteiten (en van andere vergelijkbare producenten). 
Doe daar zelf eens actief een avondje onderzoek naar.

Kill Monsanto, save The world

De bij is goed zoals hij is. Daarom heeft de natuur hem zo "geschapen".

Alles heeft in de natuur zijn functie, dat moet men niet willen veranderen. 

Monsanto heeft een lange, besmette geschiedenis in de VS en daarbuiten, met enkele van de giftigste stoffen die de mensheid bekend zijn: van PCB´s tot Agent Orange tot Roundup. In zjn daden in binnen- en buitenland geeft het bedrijf blijk van ernstig gebrek aan ethische principes, in schril contrast met de manier waarop het bedrijf zich presenteert. 

Dit zijn enkele feiten:

Monsanto Chemical Company werd opgericht in 1901. 

Monsanto werd de leidende producent van zwavelzuur en andere industriële chemicaliën in de jaren 1920. 
In de jaren 1930 begon Monsanto met de productie van PCB´s. PCB´s werden breed gebruikt als o.a. smeermiddel, maar bleken sterk kankerverwekkend te zijn en negatieve effecten te hebben op voorplanting, embryonale ontwikkeling en het immuunsysteem. 
Monsanto kende een deel van de schadelijke effecten op de gezondheid en hield ze verborgen.

In augustus 2003 is Monsanto via de rechter gedwongen om 600 miljoen dollar te betalen om claims van meer dan 20.000 inwoners van Anniston, Alabama, af te kopen; naar aanleiding van de ernstige vervuiling van de grond en water, door duizenden kilo´s PCB´s die in de streek werden gedumpt vanaf de jaren 1930 tot in de jaren 1970. 

Gerechtelijke documenten tonen aan dat Monsanto zich tientallen jaren eerder al bewust was van de vervuiling en de gevaren daarvan, maar er niets mee deed.

Het wereldcentrum van PCB-productie was Monsanto´s fabriek aan de rand van oostelijk St. Louis, Missouri, dat nu de hoogste percentage van embryonale sterfte en ongewilde abortussen heeft in de staat. 

In 1982 werd ontdekt dat rond Times Beach, Missouri, het gebied zo ernstig vervuild was met dioxine, een bijproduct van PCB-fabricage, dat het geëvacueerd moest worden. Dioxines verstoren het hormoonsysteem, immuunsysteem en veroorzaken geboorteafwijkingen, kanker, hartziekten en diabetes.

Rond 1940 was Monsanto zich gaan richten op plastics en synthetische vezels zoals polystyreen, dat nog steeds veel gebruikt wordt in voedselverpakkingen en andere consumentenproducten. 

Polystyreen is een zeer schadelijke plasticsoort omdat bij de productie benzeen en styreen vrijkomen.

Tijdens de WO2 speelde Monsanto een belangrijke rol in het Manhattan Project, waarin de atoombom werd ontwikkeld.
• Na de oorlog promootte Monsanto het gebruik van chemische pesticiden in de landbouw, en begon met de fabricage van onkruidverdelger 2,4,5-T, waar dioxine in zit. Monsanto wordt ervan beschuldigd dat het de dioxinevervuiling in een groot deel van haar producten verborgen heeft gehouden.

Agent Orange, door het Amerikaanse leger gebruikt als ontbladeringsmiddel in de Vietnamoorlog, was een product van Monsanto, met zeer hoge gehaltes dioxine. 

Vietnamveteranen kregen last van ziektesymptomen die waren te herleiden tot blootstelling aan Agent Orange. Sinds het eind van de Vietnamoorlog zijn naar schatting 500,000 Vietnamese kinderen geboren met misvormingen.

In de jaren 1970 begon Monsanto met de productie van de herbicide Roundup, die aan de markt wordt gebracht als een "veilige" onkruidverdelger voor algemeen gebruik; met wijdverbreid gebruik door bedrijven en consumenten. 

Het basisingrediënt glycophosphaat is echter zwaar giftig voor dieren en mensen. Monsanto verkocht Roundup echter met de bewering dat het "biologisch afbreekbaar" en "goed voor het milieu" zou zijn. In 1997 heeft de hoofdofficier van justitie van de staat New York Monsanto voor de rechter gesleept en gedwongen om te stoppen met deze claims. 
De verpakkingen zijn sindsdien geniepig aangepast.

70% van de gentechtoepassingen van Monsanto is ontworpen om gebruikt te worden in combinatie met Roundup. 

De rest, 30%, produceert zelf een insecticide, waartegen insecten op den duur resistentie ontwikkelen - zodat er alsnog gespoten moet worden.

Monsanto is herhaaldelijk door de rechter veroordeeld en beboet voor o.a. het verkeerd labelen van vaten met Roundup, het niet doorgeven van gezondheidsgegevens aan de EPA, chemische vervuiling, en onjuiste verwerking of dumping van chemisch afval. 

In 1995 stond Monsanto 5e op de lijst van meest giflozende Amerikaanse bedrijven ("Toxic Release Inventory"), dankzij het lozen van 18 miljoen kilo giftige chemicaliën in de lucht, land, water en bodem.

In de jaren ‘90 voerde Monsanto een agressieve promotie voor synthetisch groeihormoon voor koeien, dat door het FDA, de Amerikaans Food and Drug Adminstration, werd toegestaan voor commerciële toepassing in 1994, ondanks sterke twijfels over de veiligheid. 

Het hormoon leidt tot afwijkingen aan voortplantingsorganen, ontstoken uiers (pus in de melk) en gaat samen met veel antibioticagebruik. De melk bevat ook meer AGF-1 hormoon, dat kanker veroorzaakt. In Canada bood Monsanto 1,2 miljoen smeergeld aan overheidsfunctionarissen bij de onderhandelingen over de regulering. Canada besloot "nee" te zeggen. Europa heeft het hormoon vervolgens voor altijd verboden. In de VS wordt het nog steeds gebruikt.

Monsanto heeft een zeer intensieve lobby bij de Amerikaanse overheid en heeft daarmee in de jaren ´90 gezorgd dat gentechgewassen qua regulering gelijk werden gesteld aan natuurlijke veredeling. 

 Dat wil zeggen dat er geen extra eisen aan werden gesteld, terwijl er voor nieuwe additieven in voeding wel zeer strenge eisen gelden. Een voormalig directeur van FDA geeft nu volmondig toe dat deze beslissing niet op wetenschappelijk inzichten was gebaseerd, maar op politieke druk.

Schrijver Jeremy Rifkin: "Ik heb nog nooit een situatie gezien waarin één bedrijf zo'n grote invloed had op de hoogste niveaus van beleid en regelgeving, als Monsanto op het GMO-beleid van de Amerikaanse overheid".  

Ter illustratie: Rumsfeld was algemeen directeur van Searle, een dochter van Monsanto. Ex-handelsambassadeur Mickey Kantor werd later bestuurder bij Monsanto. Opperrechter Clarence Thomas heeft voor Monsanto gewerkt. Michael Taylor werkte eerst als advocaat voor Monsanto, bepaalde daarna (begin jaren '90) het biotechnologiebeleid bij de FDA, en ging daarna terug naar Monsanto.

Sinds 2000 geeft de VS honderden miljoenen uit om in de staat Columbia luchtbesproeiingen met Roundup te financieren. 

Roundup wordt hierbij soms toegepast in concentraties die 26 × hoger zijn dat wat wordt aanbevolen voor landbouw. 
Verder zit er tenminste 1 oppervlakteactieve stof in, Cosmo-Flux 411f, waarvan de samenstelling geheim is, die nooit is goedgekeurd voor gebruik in de VS, en die de werking van de Roundup viervoudig versterkt. 
Er zijn veel meldingen van gezondheidsproblemen waar deze bespuitingen plaatsvinden, met name problemen met ademhaling, spijsvertering en huidproblemen, en zelfs sterfgevallen, vooral bij kinderen. Vissen en dieren worden dood gevonden in de uren en dagen na besproeiingen.

Onderzoeker Ignacio Chapella van Berkely University publiceerde in november 2001 een artikel in Nature waarin hij bekendmaakte dat de maïs van indianen in Mexico was besmet met gentech. 

Mexico is het land waar maïs oorspronkelijk vandaan komt. 
De contaminatie is later meermaals bevestigd. 
Een dag voor de publicatie werd echter een wereldwijde lastercampagne gestart richting wetenschappelijke gemeenschap, via e-mail, door twee zogenaamde wetenschappers. 
De e-mails bleken rechtstreeks naar Monsanto te herleiden. De twee wetenschappers bleken niet te bestaan. Desondanks kreeg de gentechlobby het voor elkaar dat Nature het artikel later introk.

Monsanto heeft een dienst die boeren controleert op aanwezigheid van gentechgewassen op het veld. 

Boeren noemen dit al"de genenpolitie"
Als Monsanto een kans ziet, sleept ze de boeren voor de rechter, zelfs als er sprake is van ongewilde besmetting.


7/24/2013

Faillissement leidt tot meer vragen consument

De toename van het aantal faillissementen leidt tot meer vragen van consumenten over hun rechten. 
Dat meldde ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. 

Consumenten kunnen bij het online informatieloket van ConsuWijzer terecht voor tips om het risico te verkleinen dat zij hun geld kwijt zijn als een bedrijf failliet gaat.

Voor het plaatsen van een bestelling waarbij een aanbetaling is vereist, wordt aangeraden de reputatie van het bedrijf te onderzoeken.
In de meeste gevallen mag een bedrijf niet 100 procent vooruitbetaling als enige mogelijkheid aanbieden. 
Is dat wel het geval is het een kwestie van overwegen of u dat risico wilt lopen.

Bij het boeken van reizen is 100 procent vooruitbetaling wel toegestaan. Let wel op de garantiestelling, zodat u geld terugkrijgt bij faillissement.

Faillissement

Het aantal faillissementen liep volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de eerste zes maanden van dit jaar op tot 4983, een stijging met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Als die trend zich de komende maanden doorzet, vallen er dit jaar meer bedrijven om dan in 2012. 
Toen waren het er meer dan 8000, een recordaantal.

Klachten

Bij ConsuWijzer kwamen het afgelopen halfjaar in totaal circa 36.500 vragen en meldingen van consumenten binnen tegen 41.000 in dezelfde periode vorig jaar.
De meeste meldingen gingen over consumenten die worden gebeld door een bedrijf terwijl zij staan ingeschreven bij het Bel-me-niet-register, gevolgd door vragen over recht op garantie en vragen over rekeningen en betalen.

Telecombedrijven scoren het hoogst wat klachten en meldingen betreft. 
Op 2 staan aanbieders van elektronica, witgoed en huishoudelijk apparaten en op 3 energiebedrijven.

Bron: Nugeld


7/17/2013

De zorgbestuurders zorgen goed voor zichzelf.

Poging tot oplichting! De liberalisering van de zorgsector is een feest voor bestuurders.

Elke maand 120 euro, terwijl u nooit ziek bent, geen medicijnen gebruikt, nu weet u waarom.

mede mogelijk gemaakt door deze mensen zonder zielen en geweten:
Raad van Bestuur
- drs. R. (Roelof) Jonkers (voorzitter)  Raad van Commissarissen
- drs. H.I. Paans-Wubbolts (voorzitter)
- drs. ing. M. Geersing (vice voorzitter)
- prof. dr. P. F. Roodbol
- E.D.T. Docter
- Dr. G.G. Anthonio


Het is een circuit dat zichzelf in stand houdt. 
Dit soort volk stelt het salaris van anderen vast, die vervolgens in een andere functie weer hun salaris vaststellen. 
Het is één groot corrupt stelsel, waar fatsoen en ethiek al lang verdwenen zijn.  


Hier het gruwelijke bewijs, waarvoor mensen in de zorg worden ontslagen 


 Van Kooten en de Bie - Jacobse en van Es - Bezuinigen 

Een uitkeringstrekker wordt uit de uitkering gegooid als-ie een fout van een tientje maakt. 

Het uitschot maakt bewust een 'foutje' van enkele miljoenen  en komt er mee weg.


U mag de gewetenloos graaiende zorgschoften in de directie van Kwadrant keihard in de bek spugen met de grootst mogelijke rochel die u kunt produceren.

hetiseenklootzakjaja 
 Moet er geen zwart balkje over de ogen van de 55 jarige op die foto!

Hij moet veroordeeld worden tot dwangarbeid. 
80 uur in de week plees schrobben en konten wassen tot hij 80 is.
Wedden dat ie VVD stemt!  


Het is officieel.
U mag de zorgschoften die de directie van zorggroep Kwadrant uit Drachten in de bek fluimen. Of pootje haken als ze langs lopen. 
Als laatste kiezen met gym en dan nooit de bal toespelen. 

Mocht u ober zijn in een restaurant en een directielid van Kwadrant zien zitten, schroom dan niet om te pissen in zijn wijn, kontharen te verstoppen in zijn amuse en de sorbet te voorzien van een kwakje mannenblubber. 
Wat is er aan de hand?
 Kwadrant heeft geprobeerd om onder de begrenzer van 75.000 euro uit te komen die als ontslagvergoeding geldt voor topbestuurders in de publieke sector, door middels een truuk Chris Marsman (55) 1,9 miljoen euro als afscheidscadeau te gunnen. 

Tel even na, 1,9 miljoen euro. 
Dat zijn tien mensen die vijf jaar voor een modaal salaris van 36k aan de slag kunnen. 

Over die begrenzer van 75000 euro gesproken -zeg maar, de menselijke maat- de bestuurders in de zorg wilden voor de WNT de overheid aanklagen omdat de mensenrechten in gevaar zouden komen. 
Want blijkbaar moet je officieel je rationaliteit, je geweten en je medemenselijkheid inleveren als je topbestuurder wordt in de zorg. 

Zeg, Chris Marsman, wil jij even uitleggen aan de kindsoldaten in Syrië dat een ontslagvergoeding van 1,9 miljoen een mensenrecht is? 
 Met je vijf jaar diensttijd voor 274k per jaar. Thanks. 

Weet u wat trouwens een mensenrecht is? 
Dat als je als hoogbejaarde wordt overgedragen aan een zorginstelling, dat je verdomme vaker dan eens per week gewassen wordt. 
En dat er voldoende personeel rondloopt om je een gemoedelijke levensherfst te gunnen. 
Maar dat kan niet in Nederland,
omdat er totaalhufters in de top van de zorg rondlopen die alleen maar bezig zijn om de zorgpot voor zichzelf en hun vriendjes leeg te graaien. 

Lynchen, die gasten. Allemaal
Achter een paard binden en over het grindpad slepen. 
Tot ze sorry we zullen het nooit meer doen zeggen. 

Eindigen we met een quote van Chris Marsman toen hij een nieuwe Saab aanschafte: "Het imago van Saab, en specifiek van dit model, is mij op het lijf geschreven. 
Ingetogen van uiterlijk, betrouwbaar en toch een sportief karakter zonder dat hij dat uitschreeuwt."
GS
 Gordon Gekko "Greed is Good"


Ze schamen zich nog geen eens meer voor dat gegraai.  
Hun gegraai, moet worden afgepakt en terug naar de gemeenschap die er hard voor heeft gewerkt en er voor heeft betaald middels premies en Belastingen.

Op naar 20 september bij de demo in den haag!
7/15/2013

Bravo Ungarn

And here are the results of the Hungarian jury:
EU – zero points.

Ich liebe mein Ungarn!

Das stolzes Volk  ist so herrlich frech und resolut. Im Gegensatz zu andern politischen Systemhuren, allen voran der “nicht-regierende, bunte und zu enge Hosenanzug” oder auch genannt, die FDJ-Trulla aus der Uckermark. Ein ((Jawoll)) auf die mutigen Ungarn. 

Bravo: Schmeißt dieses europäische Rattenpack- aus eurem Land!

Kein Mensch braucht Barroso, Langarde oder die englische Aschentonne (Ashton).

Ungarn auf Konfrontations-Kurs: Zentralbank will IWF aus dem Land rauswerfen 

Wenn sich Ungarn mal nicht durch die EU-Kommission in seiner Souveränität beschränkt sieht, dann muss eben der IWF herhalten. 

Der Präsident der ungarischen Zentralbank hat den IWF nun aufgefordert, seine Präsenz in Ungarn zu schließen.  
Es gebe keinen Grund mehr, dass der Währungsfonds im Land bleibe. 
 Genauso unbeliebt wie die Troika an sich unter den EU-Ländern ist, so unbeliebt ist vor allem der IWF. Zunehmend gerät er unter Beschuss.

Mit gutem Beispiel will nun Ungarn vorangehen. In einem Brief an IWF-Chefin Lagarde fordert der Präsident der Ungarischen Zentralbank (UNB), dass der IWF das Land verlassen solle.

In seinem Brief schreibt der Präsident, György Matolcsy, dass es „keine Rechtfertigung für das Fortbestehen einer dauerhaften Mission des IWF in Ungarns gibt“. 
Die Präsenz des Internationalen Währungsfonds in Budapest solle geschlossen werden
Denn Ungarn werde noch in diesem Jahr die 2008 vom IWF erhaltenen Kredite zurückzahlen, so der Präsident. 
Zudem sei es Regierungschef Orban gelungen, das ungarische Defizit auf „unter drei Prozent zu drücken und die Staatsverschuldung zu reduzieren“, heißt es in der Mitteilung der Bank.


Der ungarische Premier Orban attackiert Angela Merkel und zieht einen ziemlich abstrusen Vergleich.
Der ungarische Premier Orban attackiert Angela Merkel und zieht einen ziemlich abstrusen Vergleich.

Ungarn: Orban vergleicht Merkel mit Hitler

Insgesamt 20 Milliarden Euro Notkredite erhielt Ungarn vom IWF und der EU. Doch sowohl mit dem IWF als auch mit der EU-Kommission kam es immer wieder zu Streitigkeiten. Einerseits, weil sich das Land dem IWF zufolge nicht die Sparauflagen erfüllte. Andererseits jedoch auch, weil sich die EU Orban zufolge zu stark in die Souveränität Ungarn einmischt (hier). 

Die EU will im Gegenzug aber nun eine Sonderkommission nach Ungarn schicken (mehr hier).7/13/2013

Contant geld heeft veel vijanden en maar één vriend: ú, de consument!

Einde contant geld is begin dictatuur.
Een greep naar totale macht en controle

Naast banken spinnen ook de opsporingsdiensten hier garen bij.
Contant geld blijft echter een wettig betaalmiddel.
En niemand die u daar in stopt.

 

 Giraal geld wordt in een hoog tempo doorgedrukt, omdat er een aantal machtige groepen zijn die daar veel belang bij hebben. 

- Uiteraard zijn vooral de banken erg blij met deze ontwikkeling: hiermee krijgen zij de volledige greep op ál uw geldstromen. 

- Banken krijgen de beschikking over een tweede product naast geld: de volledige betalingsdata van u, als klant.
Een goudmijn die alleen al in Nederland tientallen miljarden waard is.


* Een wat ouder, maar nu weer zeer actueel artikel! * 

Stel je voor: de overheid is niet blij met je subversieve weblog met samenzweringstheorieën en besluit je bankrekening te blokkeren. 
Dan word je op een morgen wakker en wilt naar de winkel om inkopen te doen. Je pinpas weigert. Je kunt in geen enkele winkel meer wat kopen. Geen kleding, geen voedsel, zelfs geen gebakken vis of Vietnamese loempia.

De stand van zaken met subtiele- radicale  invoering
Dit is geen paranoïde fantasie, maar werkelijkheid over een paar jaar. 

De eerste supermarkt die geen contant geld meer accepteert is al een feit; de brancheorganisatie van supermarkten wil dat in 2014 nergens meer contant geld wordt geaccepteerd. Contant geld blijft echter een wettig betaalmiddel.

Cui bono?
Giraal geld wordt er nu in hoog tempo doorheen gedrukt omdat er een aantal machtige groepen zijn die daar veel belang bij hebben.

Uiteraard is vooral de banksector erg blij met deze ontwikkeling: hiermee krijgen banken volledige greep op alle geldstromen.
De oude sok is definitief exit.
Banken krijgen de beschikking over een tweede product naast geld: de volledige betalingsdata van klanten. Een goudmijn die alleen al in Nederland tientallen miljarden waard is.

Datzelfde geldt voor de overheid. 
Zwart geld verdienen is straks domweg technisch onmogelijk, tenzij je een brievenbusfirma in een Caraïbische eilandstaat hebt gevestigd wat buiten bereik ligt voor mensen met minder dan een halve ton per jaar inkomen.
Contant geld is nergens meer te besteden, 

van iedere burger is precies bekend hoeveel deze verdient, 
waar hij of zij het geld aan uitgeeft en wanneer. 
Kortom: alleen door te emigreren is te ontsnappen aan de hoge belastingdruk en overige overheidsbemoeienis.
Rookt of drink je teveel? 

Of eet je teveel vet vlees? 
Op een avond verschijnt er een begripvolle dame aan de deur die graag een indringend gesprek wil hebben met de boosdoeners.


Door slimme data mining kunnen rechercheurs snel allerlei belastende informatie boven water krijgen om verdachten mee te kunnen pakken (wat deed jij in dat motel in Valkenswaard op drie december met die fles champagne?) of te chanteren. 

Kortom: een zegen voor belastingdienst, politie en wat er in Nederland doorgaat voor justitie.

Ook krijgt de overheid nu een absoluut wondermiddel in handen om een vervelende klokkenluider of dissident (denk aan de affaire-Oltmans) aan te pakken. 

Slot op uw bankrekening en hij of zij kan geen stap meer zetten.
Ook voor winkeliers is giraal of chartaal geld ideaal: dit geld is namelijk niet te roven, stelen of achterover te drukken door oneerlijk personeel. 
Uit onderzoeken blijkt dat consumenten veel meer geld uitgeven als ze niet contant betalen maar pinnen. 
Het koopgedrag van klanten levert onschatbaar waardevolle klantinformatie.

Klanten die veel energiedrankjes als Red Bull drinken zijn bijvoorbeeld over het algemeen testosteronrijke adrenalinejunks (de extreem zoete smaak is voor mensen met verfijnder smaakpupillen ondraaglijk). 
Je vriendje van de zakenclub met een kartbaan is dus zeker heel geïnteresseerd in een uitdraai met adresgegevens van Red Bull-adepten. 
En nu we toch bezig zijn: de autoverzekering ook, om ze met een plotselinge premieverhoging uit hun bestand te kunnen gooien want tot deze groep horen veel beruchte brokkenpiloten.  
Kortom: zowel banken, winkeliers als overheid hebben er daarom belang bij dat de consument zo snel mogelijk overstapt op digitaal geld.

Wie is slachtoffer van giraal geld?
Giraal geld klinkt, kortom, te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. 

Er is namelijk een belanghebbende die voornamelijk met nadelen wordt opgescheept: U als consument.

U schiet uiteraard weinig op met tientallen procenten hogere uitgaven, een reclamebombardement en de nog grotere wurggreep die de overheid en bancaire sector straks op zijn inkomen hebben.

Er zijn maar twee, betrekkelijk kleine, voordelen die er uiteraard door de digitaal-betalen lobby keer op keer door middel van spotjes op de televisie in worden geramd. 
Beroven van winkels heeft geen zin meer en wisselgeld is ook geen probleem meer.

Daartegenover staan enorme nadelen.
 Een economie die op alleen giraal geld draait is wel heel makkelijk door kwaadwillige te ruïneren. Want niet èèn computer kan tegen EMP beschermd worden. 
En het gevaar van diefstal komt ook dan bij de consument te liggen. Want zodra deze zijn pinpas verliest, ingetrokken of gestolen worden kan hij/zij niets meer kopen.

Kom je om welke reden dan ook in conflict met een onderdeel van de overheid of de banken, dan kan je digitaal dood worden verklaard. 
Je bent dan een illegaal in eigen land geworden. 

Je zult in leven moeten blijven wat andere mensen je – met gevaar voor eigen have en vrijheid – toestoppen. 
Want uiteraard kan de overheid straks precies in de gaten houden hoeveel levensmiddelen en water iemand gebruikt.
Een overheid die speelt in op uw angst als ze zeggen dat je dan niet meer beroofd kan worden op straat liegt, want ze beroven u ook met of zonder pinpas op straat of in uw huis.
 
Een overheid die de genoemde dienst “vriendendienst” wil invoeren, verliest alle steun van de bevolking.

Een winkel die enkel pinnen betalen wil invoeren, verliest de klant

Wat kan ik als consument doen?
Weersta de lobby.

Betaal zoveel mogelijk contant.
Contant betalen heeft nog als extra voordeel dat je niet meer uitgeeft dan je bij je hebt.

Boycot supermarkten en andere winkels waar alleen maar gepind kan worden.
Ook online ben je niet veilig: online banktransacties worden even goed in de gaten gehouden als pintransacties.

Doe mee aan lokale gelduitwisselsystemen
Die besparen je overigens ook veel geld, je leven wordt er vaak eens stuk leuker door en je leert veel mensen kennen.


Hier is nog een klein na- denkertje voor de lezers,
Contant geld is een wettig betaalmiddel en moet geaccepteerd worden door de winkelier. 
En hoe drammeriger de banken en consorten zijn met dat doordrukken van pinnen hoe meer je er tegen in ga. Betaal ook contant en laat die digitale dictatuur maar op het dak gaan zitten.

Elke keer als er economisch een tekort is aan geld komt er een nieuwe muntsoort die ongeveer 2x zoveel waard is als de muntsoort die dan uit de roulatie gaat. 
Vroeger was er de Daalder (waarde 1.5 gulden),
daarna kwam er de rijksdaalder als vervanging voor de daalder (waarde 2.5 gulden), 

daarna kwam er de euro (2 euro muntstuk, waarde 4.4 gulden). 
Straks is er weer wereldwijd een flinke crisis en dan word er een muntstuk gedrukt die 2x de waarde heeft van 2 euro. 
Alleen dan heet het geen euro meer maar wereldmunt (of zoiets, ik verzin maar wat). 
De hoge heren in de regeringen komen er vanzelf wel achter dat je met metaal geen gaten kan opvullen als zelfs het metaal schaars gaat worden.

Het einde van een metalen  muntsoort is het begin van ruilhandel, het begin van kleine lokale economieën.Op die manier blijft de macht bij het volk. Geloof in eigen kracht.

Want GELD is eigenlijk gewoon lucht - googel maar eens naar Fiat geld.


Hoewel het IMF denkt dat de invoering van hun wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… 

mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ 
Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt 
-zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt
- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen. 

Het IMF heeft ook al een mogelijke naam voor de één-wereldmunt: de Bancor, al 66 jaar geleden bedacht door de beroemde econoom J.M.Keynes. (bron)