2/03/2017

Officiële aanklacht tegen Berlijn en Den- Haag

Genoeg publiciteit heeft hij in ieder geval, de Duitse advocaat Alexander Heumann, die op 16.10.15 een officiële aanklacht heeft ingediend tegen de Duitse Bondskanselier Angela Merkel wegens hoogverraad en het smokkelen van buitenlanders. 
Volgens de paragrafen 81 en 96 van het Duitse wetboeken zijn dit strafbare feiten.


In principe gaat het Heumann erom, dat Merkel op 4 september de opdracht gaf de grens tussen Duitsland en Oostenrijk te openen, zodat in Hongarije verblijvende ‘vluchtelingen’ ongehinderd door konden reizen naar Duitsland, waarmee in feite de basis gelegd werd voor de tsunami van gelukszoekers die trachten nog voor de winter een goede plek in Duitsland en elders ( Nederland, Zweden ) te veroveren.  

Naar schatting zullen dit jaar nog 1.5 miljoen mensen hiervan gebruik maken. Dat hiermee de openbare orde en de veiligheid van de burgers in gevaar gebracht wordt, tracht Heumann te bewijzen aan de hand van een aantal open brieven van de Generaal Majoor b.d. Herd Scultze-Rhonhof aan Merkel, waarin deze voor de gevaren van een ongelimiteerd toelaten van gelukszoekers waarschuwt en om het aftreden van Merkel vraagt.

Zo gaat de ‘bewijsvoering’ zeer gedetailleerd door en wij hebben hier de link geplaatst naar de site van advocaat Heumann, zou u de Duitse juridische ‘Gründlichkeit ‘in detail willen volgen.

Wat de kans van slagen ook zal zijn, wordt de aanklacht geaccepteerd en wat wordt dan het vonnis, de actie van Heumann is in ieder geval een signaal aan Merkel en is veel Duitsers uit het hart gegrepen.Misschien, een actie die ook in ons land op zijn plaats zou zijn, daar het toelatingsbeleid van Rutte (Den Haag) zeer op dat van Berlijn lijkt!!
En schrikt u niet,  toch eens de moeite waard om de interactieve kaart van RTL nieuws te bekijken waarop u kunt zien hoeveel (voorlopige) AZC’s er inmiddels in ons land zijn of worden voorbereid.

Nationale Bond voor Overheidszaken behartigt de belangen van onze veiligheid, ouderen, zorg, pensioenen, welvaart en democratie gebaseerd op Westerse normen & waarden uit belang van ons mooie landje...

* De Democratische Bond voor Overheidszaken is tevens een AANKLACHT INCL. SCHADECLAIM aan het voorbereiden tegen: De Belastingdienst, Zorginstituut Nederland en politieke partijen PVDA, VVD, D66, GROENLINKS, CDA, SP, CU & DENK! (Speciaal tijdens de verkiezingscampagnes!)

* De Overheid zal nooit zijn burgers raadplegen op actuele Overheidszaken, d.m.v. de Directe Democratie Online kunnen burgers nu zelf het initiatief nemen om als collectief de democratie en de rechten van de burger te beschermen . Door samen actief actuele volksraadplegingen te houden, zal de invloed van de burgers op de beleidsbepalingen vele malen groter zijn dan 1 keer in de 4 jaar naar de stembus te mogen gaan om vervolgens de komende 4 jaar lijdzaam toe te kijken met een verkiezingsbedrog.

* Als individu bent u kansloos tegenover de Overheid die met ondemocratische wetten & bureaucratie zichzelf beschermt.

* Kan of wilt u om wat voor redenen dan ook niet demonstreren op een bijveldje waar uw stem toch niet wordt gehoord.

* Bestrijd als collectief bureaucratie, corruptie en doofpotten.

* Heeft u het vertrouwen in de overheid verloren en bent u de ondemocratische wanbeleid zat, stop met klagen op social media waar uw stem niets verandert. Door samen een collectief te vormen kunnen wij samen een tegenwicht bieden tegen de Overheid.

* Beseft u dat ondemocratisch afgesloten wetten & verdragen die in strijd zijn met het landsbelang door burgers zijn gemaakt en dus ook ten allen tijde weer aangepast kunnen worden. De Overheid is niets meer dan een "door burgers ingehuurde management", waarvan de salarissen & kosten gefinancierd wordt door de belastingbetaler.

* Dien uw voorstel; zodat u als burger een volksraadpleging kan starten onder onze leden waardoor wij als collectief politieke onderwerpen op de agenda zetten die normaal onbespreekbaar blijven.

* Start snel "met de nodige media aandacht" als collectief; petities, referendums, moties, gerechtelijke procedures, schadeclaims, aangiftes, wetswijzigingen, onafhankelijke onderzoeken, landelijke demonstraties & stakingen.

* Bespaar uzelf een hoop onnodige ergernissen, tijdsverspilling, dure advocaat- & gerechtskosten waarin u als individu kansloos bent. N.D.B.O. zal namens het collectief de beste juristen & deskundigen inschakelen en de verantwoording dragen op alle juridische- & gerechtelijke kosten.

* Barmhartigheid is een terechte goedheid die met verstand belijd moet worden maar nooit ten kosten mag gaan van de belastingbetaler - die de barmhartigheid ook financiert! - Ons landje is helaas niet groot genoeg om de hele wereld op te vangen, ook zijn onze financiële middelen beperkt. Wij moeten dus samen waken dat ons mooie landje niet failliet gaat.

* N.D.B.O. distantieert zich van elke vorm van extremisme!

Herkent u deze ontevredenheid, meld u dan snel aan & laat uw stem echt gelden!

Geen opmerkingen: