6/06/2017

Nederland heeft geen grondrecht, u bent volgens de EU wet rechteloos


Nederland heeft geen grondrecht meer. blijf maar lekker  zwaaien met uw vlaggetjes.

Grondwet:
Wanneer eenieder , in welke hoedanigheid dan ook , op welk tijdstip dan ook , of op waarlijk elke denkbare uiting in welke context denkbaar , refereert aan de term ”
Grondwet ” , bedoeld de mond of pen , die deze uiting pleegt , het “documentgenaamd ” Grondwet “, maar niet de inhoud van het ” document 

.In ,,1984,, heeft men door het schrappen van art. 1 en 2 , van het HOOFDSTUK 1 ( in het document genaamd “grondwet “) , het complete hoofdstuk laten vervallen , en een nieuw concept ( rechtsbegrip ) ingevoerd , nl. “grondrechten “.
Dus
…DOCUMENT= Grondwet – ,HOOFDSTUK 1 . =Grondwet , en dan vervolgens art.1. Grondwet. is geworden : DOCUMENT =  Grondwet – ,
HOOFDSTUK 1. = Grondrechten , en dan vervolgens art.1 Grondrechten.

GRONDWET Voor het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ZOALS LAATSTELIJK GEWIJZIGD  BIJ  DE  WETTEN  van  
19 JANUARI 1938, STAATSBLAD Nos. 100—105

1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsen-Indië, Suriname en Curaçao.
 

-------- 2. De Grondwet is dus alleen voor het Rijk in Europa verbindende, voor zover niet het tegendeel daaruit blijkt. (G. 62, v., 77, 125).
Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen ,,het Rijk in Europa,, bedoeld -------
de toekomstige EU ------
-------
3
. Deze ,,stiekem veranderde,, grondwet kan provinciën en gemeenten verenigen en splitsen en nieuw vormen. (Gem. 128v.)
De grenzen van het Rijk, van de provinciën en van de gemeenten kunnen door de wet worden veranderd. (G. 60).

Want sinds 1984 leeft u in dit :
www.denederlandsegrondwet.nl  https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy
Artikel 120
“de Nederlandse rechter kan de wetten niet meer toetsen aan de Grondwet”

Ego er is in dit EU Nederland géén Grond(wet)recht in Nederland of Grondwettelijk Hof meer.


U leeft dus niet meer onder een ” Grondwet ” , u leeft momenteel onder een ” Grondrecht ”  WAT U OOK KUNT VERLIEZEN van het STRAKS EU Rijk en zijne Inwoners 

De HUIDIGE Grondwet telt dus alleen voor het Rijk in Europa de EU.

Dat gaan we veranderen-Burger van DER NEDERLANDEN, onze politiek dient u niet meer 

De Amerikaanse Bundesreplublik Deutschland (BRD) is de EU-motor van de ondergang in Europa. 


De ILLEGALE  EU = de BRD een USA- Finanzagentur GmbH.
Het heeft geen land en bezit geen burgers omdat de staatssoevereiniteit NU bij de burger ligt,  in zijn- eigen- Europese landen.

Dit staat inmiddels vast omschreven sinds de datum 04 april 2017
 
TRAP ER NIET IN ZE VERTELLEN U NIET DE WAARHEID! Door illegaal volksbedrog worden Landen door het bedrijf ,,BRD = de motor van de EU,,  in opdracht van de VS bedrogen en uitgeplunderd en geprivatiseerd , komt uit het latijn Privare heet beroven.

EU verzoek aan de EU Politici – Geef vrijwillig of met dwang achter de rug van de onwetende burger hun geboortegrond LANDGRAAF weg.

Provincie neemt regie over herindeling – LANDGRAAF 

Provincie neemt regie over FUSIE Hoekse Waard –RTV Rijnmond

Provincie neemt regie over Randmeer

Provincie neemt regie over herindeling Oost- Groningen

Provincie neemt regie over herindeling Greenport - Venlo

Provincie neemt regie in windenergie over Alblasserdam

Provincie neemt regie over ETC, ETC, ETC, ETC, 


En onze  EU politici weten donders goed, dat de WETTEN en verkiezingen in de BRD en in de EU landen allemaal ongeldig en illegaal zijn !

Alle verrichtingen vanuit de EU door EU Regeringen in omringen Europese buurlanden zijn ongeldig!


De Bundesreplublik Deutschland (BRD) beroofd als een US- onderneming opererend - op het grondgebied Duitsland van de Duitse burger, en ook nog eens luguber  -gemarkeerd als het ,,Personal,, van de US. 
-
= Nederland is ook bezet, toen Wilhelmina het grondgebied Der Nederlanden laf verliet en op dat moment ons land is over gedragen aan de Duitse – Nazi bezetter. Quote MAXIMA ,,de Nederlander bestaat niet,, en dat is waar. We mogen haar wel dankbaar zijn voor haar eerlijkheid na 70 bedrog

-
Tot op vandaag, worden we gevangen, berooft en voor de gek  gehouden door politici. Door dit volksbedrog worden alle EU Landen door het bedrijf ,,BRD = de motor van de EU,, in opdracht van de VS bedrogen en uitgeplunderd en geprivatiseerd , komt uit het latijn Privare heet beroven.


Nederland en Duitsland worden nu kaalgeplukt. door de illegale Europese Unie zonder land en zonder burger met de hulp van EU politici reilt en zeilt de EU als een zelf verkozen instituut met lobbyisten van Banken en grote internationale handelsondernemingen

.De Amerikaanse Bundesreplublik Deutschland (BRD) is de EU-motor van de ondergang in Europa. 

 -
Sinds 04 april 2016  is de Bundes Staat Deutschland nieuw herstelt door de VV - de Verfassungsgebende Versammlung, dat is het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Dit  burgerrecht is exlusief  in een VN verklaring vastgelegd.
Dit is een legaal  Burgerrecht  waar burgers  zich kunnen bevrijden van hun onderdrukkers die hun land verkwanselen.
-
De Duitse burger woont sindsdien niet meer in de US BRD maar in zijn eigen soevereine Duitsland. Dit bericht is naar  Berlijn, de motor van de EU richting  Merkel officieel gestuurd.
Alle verrichtingen vanuit de EU door EU Regeringen in omringen Europese buurlanden zijn ongeldig !

-
24 september 2017 zijn er verkiezingen voor de Duitse burger en niet voor de illegale EU MERKEL Politici
-
24 september 2017 bestaat er ook geen EU meer, als de Duitse burger https://www.verfassunggebende-versammlung.com/ zijn grondrechten weer opeist.


Fijn dat er al een EU tribunaal is 

Ter documentatie, vervolging en berechting van individuen die verantwoordelijkheid claimen in publieke- en overheidsdienst gedurende het zelf destructieve bestaan van de EU in Europa.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van valse belastinggeld transacties, illegale overeenkomsten en verdragen.
Het installeren van onderdrukkende bureaucratie en regelgeving over de vrije volkeren van Europa. Het opofferen van levens en veiligheid om autoriteit te behouden boven vrijheid.
Zichzelf verrijken met publieke gelden en het creëren van de last van schulden, gedragen door toekomstige generaties en kinderen in Europa.

Geen opmerkingen: